Vi arbeider for at medlemsrederiene skal være og oppfattes som natur og miljøbevisst

Vi arbeider for å styrke medlemsrederienes konkurranseevne og lønnsomhet

Vi tilrettelegger for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen for å sikre nødvendig rekruttering

Vi arbeider for at sjøtransport skal være en sikker transportform

AKTUELT

Se alle saker
  • Nasjonal transportplan 2018-2029

    NHO Sjøfart mener at statlige avgifter og gebyrer knyttet til infrastruktur og pålagte offentlige tjenester må reduseres. Det må også etableres et mer effektivt tilsyn med avgifter og vederlag i de kommunale havnene.

  • Endringer i NHO Sjøfarts administrasjon

    Frode Sund er ansatt som ny administrerende direktør i NHO Sjøfart.

Prioriterte arbeidsoppgaver

Se alle arbeidsområder
  • Rekruttering

  • Sikkerhet

  • Tariff

  • Ytre miljø

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2017