Vi arbeider for at medlemsrederiene skal være og oppfattes som natur og miljøbevisst

Vi arbeider for å styrke medlemsrederienes konkurranseevne og lønnsomhet

Vi tilrettelegger for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen for å sikre nødvendig rekruttering

Vi arbeider for at sjøtransport skal være en sikker transportform

AKTUELT

Se alle saker
 • Enighet i innenriksoppgjøret

  Det er enighet mellom NHO Sjøfart og henholdsvis Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund om tariffoppgjøret for 2016. Fra før har NHO Sjøfart framforhandlet en avtale med Norsk Sjømannsforbund, men denne avtalen skal til avstemning blant Sjømannsforbundets medlemmer.

 • Høringsuttalelse

  - Avgifter redder ikke miljøet

  NHO Sjøfart er uenig i mange av konklusjonene til Grønn skattekommisjon. Forslagene legger opp til at redusert aktivitet fra transportsektoren skal bidra til redusert klimautslipp. Det er stort potensiale for utslippsreduksjoner fra skipsfarten, men NHO Sjøfart mener at løsningen på klimautfordringene er å benytte kompetansen som allerede finnes til å utvikle nye løsninger.

Prioriterte arbeidsoppgaver

Se alle arbeidsområder
 • Rekruttering

 • Sikkerhet

 • Tariff

 • Ytre miljø

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2016