Du er her:

  • 100 års jubileum

    Foreningen fylte i 2012 100 år. I den forbindelse er det laget en jubileumsbok. Boken kan lastes på nedenfor, men kan også kostnadsfritt bli bestilt fra foreningen administrasjon.

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018