Du er her:

Aktuelle saker

 • 23.03.2018

  Tildeling av kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes

  Hurtigruten er tildelt to rutepakker med til sammen 7 skip, mens Havila er tildelt en rutepakke med 4 skip.

 • 01.03.2018

  Kommunal avgift på skipsfart forsvinner

  Havnelovutvalget har overlevert NOU om ny havne- og farvannslov til samferdselsministeren. Forslag om å avvikle anløpsavgiften og begrense kommunenes ansvar og myndighet i farvannet, kan styrke sjøtransporten.

 • 13.10.2017

  Statsbudsjettet for 2018

  Regjeringen foreslår økning i merverdiavgiften for persontransport og reiseliv fra 10 til 12 prosent.

 • 10.10.2017

  Skal bygge verdens første hydrogenferje

  Norled, Fjord1 og Boreal er med i konkurransen om å utvikle og drive hydrogenferje i Rogaland.

 • 29.09.2017

  Ikke krav på matservering i ferjekø

  Transportklagenemnda har avgjort de første klagene fra båtpassasjerer etter at nemnda fikk myndighet på dette området. Nemnda slår fast at passasjerer som venter i ferjekø ikke har krav på servering ved forsinkelser.

 • 29.09.2017

  Færre ulykker med ferjer

  Systematisk arbeid med sikkerhet har gjort det tryggere å reise med norske ferjer. Sjøfartsdirektoratet framhever ferjerederienes arbeid for å få redusere tallet på ulykker.

 • 12.05.2017

  Ringer i vannet - heder til Fjord1 og Florø Skyssbåt

  To av medlemsrederiene til NHO Sjøfart har fått heder for sitt engasjement og ansettelser gjennom Ringer i vannet-prosjektet.

 • 05.05.2017

  Ulovlige havneavgifter i Kristiansund

  Samferdselsdepartementet fastslår at havnen har krevd inn ulovlige avgifter fra skipsfarten på over 17,5 millioner kroner i en treårsperiode. Dette må betales tilbake til brukerne.

 • 24.04.2017

  Nasjonal transportplan 2018-2029

  NHO Sjøfart mener at statlige avgifter og gebyrer knyttet til infrastruktur og pålagte offentlige tjenester må reduseres. Det må også etableres et mer effektivt tilsyn med avgifter og vederlag i de kommunale havnene.

 • 24.04.2017

  Endringer i NHO Sjøfarts administrasjon

  Frode Sund er ansatt som ny administrerende direktør i NHO Sjøfart.

Viser fra 1 til 10 av totalt 68 artikler
POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018