Du er her:

Aktuelle saker

 • 12.05.2017

  Ringer i vannet - heder til Fjord1 og Florø Skyssbåt

  To av medlemsrederiene til NHO Sjøfart har fått heder for sitt engasjement og ansettelser gjennom Ringer i vannet-prosjektet.

 • 05.05.2017

  Ulovlige havneavgifter i Kristiansund

  Samferdselsdepartementet fastslår at havnen har krevd inn ulovlige avgifter fra skipsfarten på over 17,5 millioner kroner i en treårsperiode. Dette må betales tilbake til brukerne.

 • 24.04.2017

  Nasjonal transportplan 2018-2029

  NHO Sjøfart mener at statlige avgifter og gebyrer knyttet til infrastruktur og pålagte offentlige tjenester må reduseres. Det må også etableres et mer effektivt tilsyn med avgifter og vederlag i de kommunale havnene.

 • 24.04.2017

  Endringer i NHO Sjøfarts administrasjon

  Frode Sund er ansatt som ny administrerende direktør i NHO Sjøfart.

 • 25.01.2017

  Båtpassasjerrettigheter – presisering

  EUs båtpassasjerrettsforordning gir båtpassasjerer bedre rettigheter, bl.a. med krav til informasjon til reisende og utvidede rettigheter for bevegelseshemmede.

 • 02.11.2016

  Svar på Vegdirektoratets høring om tiltak i ferjesektoren

  - NHO Sjøfart støtter de fleste av tiltakene, men forslaget om at staten skal eie ferjemateriell bør legges til side.

 • 02.11.2016

  Samferdselsbudsjettet for 2017

  - Forslaget om tilskuddsordning for å flytte gods over på sjøveien, er et lite skritt i riktig retning, men jeg er bekymret for om Venstre får gjennomslag for forslaget om at alle riksvegferjer skal over på nullutslippsløsninger i 2017.

 • 06.10.2016

  Velter kostnadene på de reisende

  - Regjeringen velter kostnadene for nye, miljøvennlige ferger på de reisende når de foreslår å øke billettprisen med 7,8 %. Det sier Knut Aarbakke, administrerende direktør i NHO Sjøfart.

 • 08.09.2016

  Statsrederi gir ikke billigere ferjer

  Statens vegvesen har foreslått et prøveprosjekt der staten selv skal anskaffe bilferjer og sette ut korte driftskontrakter til operatører. NHO Sjøfart mener at dette er en avsporing, og at de offentlige oppdragsgiverne selv må ta ansvar for at det er få deltakere i enkelte av anbudskonkurransene.

 • 12.08.2016

  Lovutvalg skal revidere havne- og farvannsloven

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal revidere havne- og farvannsloven. Kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten representerer rederiene i utvalget.

Viser fra 1 til 10 av totalt 62 artikler
POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2017