Du er her:

Tildeling av kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes

Hurtigruten er tildelt to rutepakker med til sammen 7 skip, mens Havila er tildelt en rutepakke med 4 skip.

Den nye statsavtalen gjelder fra 1.1.2021, og omfatter passasjertransport mellom Bergen og Kirkenes, samt godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018