Du er her:

Våre arbeidsområder

Foreningens virksomhet er delt inn i flere saksområder. Det kan av og til være vanskelig å plassere saker innenfor det enkelte saksområde. Dette skyldes at det ofte ikke er skarpe grenser mellom saksområdene, men heller flytende overganger. 

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018