Vi arbeider for at medlemsrederiene skal være og oppfattes som natur og miljøbevisst

Vi arbeider for å styrke medlemsrederienes konkurranseevne og lønnsomhet

Vi tilrettelegger for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen for å sikre nødvendig rekruttering

Vi arbeider for at sjøtransport fremstår som en sikker transportform

AKTUELT

Se alle saker
 • Foreningsinfo

  - Må tenke nytt om ferjeanbud

  NHO Sjøfart mener at det er mye å hente ved å organisere ansvaret for ferjeanbud på en bedre måte.

 • Foreningsinfo

  Statsbudsjettet 2015

  Regjeringen foreslår å øke rammene for nettolønnsordningen. Det bevilges også mer til samferdselsformål.

Prioriterte arbeidsoppgaver

Se alle arbeidsområder
 • Rekruttering

 • Sikkerhet

 • Tariff

 • Ytre miljø

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2014