Vi arbeider for at medlemsrederiene skal være og oppfattes som natur og miljøbevisst

Vi arbeider for å styrke medlemsrederienes konkurranseevne og lønnsomhet

Vi tilrettelegger for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen for å sikre nødvendig rekruttering

Vi arbeider for at sjøtransport skal være en sikker transportform

AKTUELT

Se alle saker
  • Velter kostnadene på de reisende

    - Regjeringen velter kostnadene for nye, miljøvennlige ferger på de reisende når de foreslår å øke billettprisen med 7,8 %. Det sier Knut Aarbakke, administrerende direktør i NHO Sjøfart.

  • Statsrederi gir ikke billigere ferjer

    Statens vegvesen har foreslått et prøveprosjekt der staten selv skal anskaffe bilferjer og sette ut korte driftskontrakter til operatører. NHO Sjøfart mener at dette er en avsporing, og at de offentlige oppdragsgiverne selv må ta ansvar for at det er få deltakere i enkelte av anbudskonkurransene.

Prioriterte arbeidsoppgaver

Se alle arbeidsområder
  • Rekruttering

  • Sikkerhet

  • Tariff

  • Ytre miljø

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2016