Vi arbeider for at medlemsrederiene skal være og oppfattes som natur og miljøbevisst

Vi arbeider for å styrke medlemsrederienes konkurranseevne og lønnsomhet

Vi tilrettelegger for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen for å sikre nødvendig rekruttering

Vi arbeider for at sjøtransport fremstår som en sikker transportform

AKTUELT

Se alle saker
  • Nye regler favoriserer utenlandske passasjerskip i Norge

    Forslag om endringer i tollforskriften medfører at utenlandske passasjerskip får drive rene innenriksruter i Norge i kombinasjon med internasjonale ruter. Det stilles ikke krav til konsesjon for disse slik det gjøres for passasjerskip som bare går innenriks. NHO Sjøfart mener at det er uforståelig at norske myndigheter aktivt motarbeider innenriksrederiene som fører norsk flagg og har ansatte med norske lønns- og arbeidsvilkår.

  • Nok en havneseier for Hurtigruten - tid for opprydding

    Høyesterett er enig med Hurtigruten i at Stranda kommune har tatt for mye betalt for anløp i Geirangerfjorden. Fra før er det slått fast at kommunen tok nesten fem ganger for mye i anløpsavgift enn det som var tillatt. Høyesterett har nå sagt at også passasjervederlaget som kommunen krevde var ulovlig.

Prioriterte arbeidsoppgaver

Se alle arbeidsområder
  • Rekruttering

  • Sikkerhet

  • Tariff

  • Ytre miljø

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2015