Vi arbeider for at medlemsrederiene skal være og oppfattes som natur og miljøbevisst

Vi arbeider for å styrke medlemsrederienes konkurranseevne og lønnsomhet

Vi tilrettelegger for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen for å sikre nødvendig rekruttering

Vi arbeider for at sjøtransport fremstår som en sikker transportform

AKTUELT

Se alle saker
 • Foreningsinfo

  - Behov for tilsyn med havnene

  Mange havner lever i den oppfatning at det er fritt fram å fakturere rederiene. NHO Sjøfart mener at Samferdselsdepartementet må ta ansvar for at det blir ført tilsyn med de kommunale havnene. Havne- og farvannsloven hjemler tilsyn med havneavgifter, men Kystverket har ikke kapasitet til å føre tilsyn. Det er også behov for tilsyn med havnenes vederlag.

 • Foreningsinfo

  Studie av sikkerhet i ferjerederiene

  Safetec har utarbeidet en rapport om sikkerhetskultur i ferjerederiene på oppdrag fra NHO Sjøfart. Rapporten viser bl.a. at det er potensiale for bedre læring av hendelser.

Prioriterte arbeidsoppgaver

Se alle arbeidsområder
 • Rekruttering

 • Sikkerhet

 • Tariff

 • Ytre miljø

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2015