Du er her:

Medlemsfordeler

Som medlem av NHO Sjøfart og NHO vil du få tilgang til nyttige verktøy og flere medlemsfordeler. Her er en liten oversikt.

Kurs

Oversikt over kurstilbud fra Næringslivets Skole.

IA (inkluderende arbeidsliv)

Verktøy fra NHO gjør det enklere for deg som arbeidsgiver å følge sykmeldingspraksis.

Advokathjelp

NHOs advokater gir råd og veiledning i arbeidsrettslige spørsmål.

Skjemaer

Her finner du aktuelle skjemaer som gjelder arbeidsrett og ny sykemeldingspraksis.

Tariffavtaler

På NHOs tariffavtaleweb finner du alle avtaler NHO er part i.

Lønnsstatistikk

NYE TALL! Lønnsstatistikken for funksjonærer i NHO-bedrifter per 01.10.2011.

Rimeligere advokattjenester

NHOs medlemmer får rabatt på forretningsjuridiske tjenester hos Advokatfirmaet Eurojuris.

HMS

Alle bedrifter må dokumentere sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Alle nyttige verktøy

Her finner du flere nyttige verktøy fra NHO, inkludert sjekklister og oppslagsverkOg her kommer brødtekst.

Klikk her for en mer utfyllende oversikt over medlemsfordeler

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018