NHO Sjøfart

Innhold

Aktuelle saker

Vis filtrering

11 resultater

Type artikkel
Velg område
11 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt

  Oppstart av ny maritim utdanning

  Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.

 2. Aktuelt

  Vil bygge nullutslipps hurtigbåt

  I dag står norske hurtigbåter for én prosent av den samlede oljeforbrenningen i Norge

 3. Aktuelt norled, hydrogen

  Norled får ny fergekontrakt

  Norled AS er tildelt kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland med verdens første hydrogen-elektrisk ferje av sitt slag.

 4. Aktuelt, Aktuelt, Næringspolitikk fond

  NOx-fondet gir inntil 950 millioner kr i støtte til LNG-drift på Kystruten

  NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til Hurtigruten AS med 625 millioner og Havila Holding AS med 327 millioner kroner til LNG-drift på skipene som skal seile på Kystruten

 5. Aktuelt, Klima og miljø fond

  Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren - lansering av rapport

  En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.

 6. Aktuelt, Lønn og tariff

  Enighet i mekling

  NHO Sjøfart og DNMF ble enige under mekling hos Riksmekleren 7.mai. Det blir derfor ikke iverksatt streik i innenriksflåten.

 7. Aktuelt, Næringspolitikk

  Tildeling av kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes

  Hurtigruten er tildelt to rutepakker med til sammen 7 skip, mens Havila er tildelt en rutepakke med 4 skip.

 8. Aktuelt, Lover og regler

  Kommunal avgift på skipsfart forsvinner

  Havnelovutvalget har overlevert NOU om ny havne- og farvannslov til samferdselsministeren. Forslag om å avvikle anløpsavgiften og begrense kommunenes ansvar og myndighet i farvannet, kan styrke sjøtransporten

 9. Aktuelt, Lover og regler, Næringspolitikk

  Ikke krav på matservering i ferjekø

  Transportklagenemda har avgjort de første klagene fra båtpassasjerer etter at nemda fikk myndighet på dette området. Nemda slår fast at passasjerenr som venter i ferjekø ikke har krav på servering ved forsinkelser.

 10. Aktuelt, Klima og miljø

  Skal bygge verdens første hydrogenferje

  Norled, Fjord1 og Boreal er med i konkurransen om å utvilkle og drive hydrogenferje i Rogaland.