NHO Sjøfart

Innhold

Aktuelle saker

Vis filtrering

19 resultater

Type artikkel
Velg område
19 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt norled, hydrogen

  Norled får ny fergekontrakt

  Norled AS er tildelt kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland med verdens første hydrogen-elektrisk ferje av sitt slag.

 2. Aktuelt, Aktuelt, Næringspolitikk fond

  NOx-fondet gir inntil 950 millioner kr i støtte til LNG-drift på Kystruten

  NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til Hurtigruten AS med 625 millioner og Havila Holding AS med 327 millioner kroner til LNG-drift på skipene som skal seile på Kystruten

 3. Aktuelt, Klima og miljø fond

  Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren - lansering av rapport

  En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.

 4. Aktuelt, Lønn og tariff

  Enighet i mekling

  NHO Sjøfart og DNMF ble enige under mekling hos Riksmekleren 7.mai. Det blir derfor ikke iverksatt streik i innenriksflåten.

 5. Aktuelt, Næringspolitikk

  Tildeling av kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes

  Hurtigruten er tildelt to rutepakker med til sammen 7 skip, mens Havila er tildelt en rutepakke med 4 skip.

 6. Aktuelt, Lover og regler

  Kommunal avgift på skipsfart forsvinner

  Havnelovutvalget har overlevert NOU om ny havne- og farvannslov til samferdselsministeren. Forslag om å avvikle anløpsavgiften og begrense kommunenes ansvar og myndighet i farvannet, kan styrke sjøtransporten

 7. Aktuelt, Lover og regler, Næringspolitikk

  Ikke krav på matservering i ferjekø

  Transportklagenemda har avgjort de første klagene fra båtpassasjerer etter at nemda fikk myndighet på dette området. Nemda slår fast at passasjerenr som venter i ferjekø ikke har krav på servering ved forsinkelser.

 8. Aktuelt, Klima og miljø

  Skal bygge verdens første hydrogenferje

  Norled, Fjord1 og Boreal er med i konkurransen om å utvilkle og drive hydrogenferje i Rogaland.

 9. Aktuelt

  Statsbudsjettet for 2018

  Regjeringen foreslår økning i merverdiavgiften for persontransport og reiseliv fra 10 til 12 prosent.