NHO Sjøfart

Innhold

Aktuelle saker

Vis filtrering

18 resultater

Type artikkel
Velg område
18 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Aktuelt, Næringspolitikk fond

  NOx-fondet gir inntil 950 millioner kr i støtte til LNG-drift på Kystruten

  NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til Hurtigruten AS med 625 millioner og Havila Holding AS med 327 millioner kroner til LNG-drift på skipene som skal seile på Kystruten

 2. Aktuelt, Klima og miljø fond

  Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren - lansering av rapport

  En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.

 3. Aktuelt, Lønn og tariff

  Enighet i mekling

  NHO Sjøfart og DNMF ble enige under mekling hos Riksmekleren 7.mai. Det blir derfor ikke iverksatt streik i innenriksflåten.

 4. Aktuelt, Næringspolitikk

  Tildeling av kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes

  Hurtigruten er tildelt to rutepakker med til sammen 7 skip, mens Havila er tildelt en rutepakke med 4 skip.

 5. Aktuelt, Lover og regler

  Kommunal avgift på skipsfart forsvinner

  Havnelovutvalget har overlevert NOU om ny havne- og farvannslov til samferdselsministeren. Forslag om å avvikle anløpsavgiften og begrense kommunenes ansvar og myndighet i farvannet, kan styrke sjøtransporten

 6. Aktuelt, Lover og regler, Næringspolitikk

  Ikke krav på matservering i ferjekø

  Transportklagenemda har avgjort de første klagene fra båtpassasjerer etter at nemda fikk myndighet på dette området. Nemda slår fast at passasjerenr som venter i ferjekø ikke har krav på servering ved forsinkelser.

 7. Aktuelt, Klima og miljø

  Skal bygge verdens første hydrogenferje

  Norled, Fjord1 og Boreal er med i konkurransen om å utvilkle og drive hydrogenferje i Rogaland.

 8. Aktuelt

  Statsbudsjettet for 2018

  Regjeringen foreslår økning i merverdiavgiften for persontransport og reiseliv fra 10 til 12 prosent.