Hurtigbåt assessorsamling 2022

VELKOMMEN TIL ASSESSORSAMLING Samlingen holdes 24.- og 25. november i Oslo på Clarion Hotel® Oslo

Målgruppen for samlingen er rederienes hurtigbåtassessorer, samt annet personell i rederiene arbeider med hurtigbåtdrift.

Samlingen tilfredsstiller Forskrift nr. 1523 § 13 (6) for vedlikehold av kompetanse som assessor.                                     

Den teknologiske utviklingen fortsetter for hurtigbåter. Årets fokusområder er:

  • Ny teknologi
  • Forståelse og praktisering av regelverk
  • Brannsikkerhet og hydrogen.

Faste poster er gjennomgang av statistikk og hendelser, årsaker til hendelser og forbedringstiltak, samt gjennomgang fra Sjøfartsdirektoratet.

Deltakeravgiften (selvkost) omfatter alle måltider, servering i fellesareal og overnatting. Deltakeravgiften etterfaktureres.

Av hensyn til hotellbestilling, ber vi om snarlig påmelding, senest 8. september.

Påmelding sendes samlet for hvert rederi til post@nhosjofart.no

Påmeldingen må inneholde fullt navn på deltakere, e-post adresser, telefonnummer og rederiets bestillingsreferanse.

Samlingen er i utgangspunktet forbeholdt medlemsrederier i NHO Sjøfart, men det åpnes opp for assessorer fra andre rederier dersom det er ledig plass.