NHO Sjøfart kurs 2023

 

19. april

Næringslivets Hus, Oslo

HR-samling

 

 

27.-30. mars – forhandlinger (uken før påske)

14.-15. april – evt. mekling (uken etter påske)

 

Tarifforhandlinger – mellomoppgjør

 

I mellomoppgjøret forhandles det bare om økonomi, ikke endringer i overenskomstene.

 

Samordnet oppgjør NHO-LO (omfatter NSOF og NSF). Samordnet oppgjør i mellomoppgjøret innebærer at landsforeningene ikke forhandler selvstendig, og NHO Sjøfarts forhandlingsutvalg deltar derfor ikke i disse forhandlingene. NHO Sjøfarts administrasjon deltar i NHOs forhandlingsutvalg.

 

Forhandlinger med DNMF gjennomføres etter at NHO-LO er ferdig. NHO Sjøfarts administrasjon får normalt fullmakt fra styret til å gjennomføre forhandlinger i mellomoppgjøret, uten forhandlingsutvalg.

 

Lokale forhandlinger kan ikke planlegges gjennomført før de sentrale oppgjørene er ferdig, tidligst i slutten av mai.  

 

7. juni

Oslo

Generalforsamling med konferanse og middag

 

Uke 37 – foreløpig

 

Medlemsmøte

 

15./16. november

Oslo

Assessorsamling

 

Skyves til vinter 2024, tentativt januar

 

Kvinner på sjøen