Tall og fakta

Hvor mange sjøfolk har vi i Norge? Hvor mange velger martim utdanning? Hvor mange kvinner har mulighet til å jobbe på sjøen? På denne siden finner du noen av svarene - og mer om hvordan fremtiden ser ut for martim næring for tilgangen til kvalifisert arbeidskraft på sjøen.

NHO Sjøfart organiserer rederier i innenriksfart, våre medlemmer opererer ferger, hurtigbåt, slepe/taubåter, skoleskip og redningsfartøy. De sysselsetter i overkant av 5000 personer med norske sertifikater.Sertifikatoversikten viser hvor mange som er registrert med norske maritime driftssertifikater hos Sjøfartsdirektoratet. Fordelt på antall, aldersgrupper, type sertifikat og kjønn. Andre arbeidstakere som ikke har driftssertifikater er ikke med i oversikten (catering, hotell, rengjøring, annet)Det er registrert ca. 26 000 sertifikater av ulike typer, kvinneandelen utgjør da 3,1 %. I tillegg er det registrert ca. 17 000 påtegninger hos Sjøfartsdirektoratet (andre nasjoners godkjente sertifikater). Dette betyr at det er omtrent 43 000 personer med maritime sertifikater som er tilgjengelig for arbeid i Norge.Utdanningstallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet og Samordnet opptak.Det er nå flere kvinner som velger maritime fag på videregående skole, med en svak økning fra 7% til 10 % av, de siste tre årene.Ta kontakt med for flere detaljer.

Sertifikat

Høyere utdanning

Videregående skole

Fagskoler