Tall og fakta

Her finner du tall på sertifikater og utdanning i norsk sjøfart.

Sertifikat

Høyere utdanning

Videregående skole

Fagskoler