Lønn og tariffavtaler

NHO Sjøfart fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor sjøfartsnæringen.