Enighet i mekling

Enighet i mekling mellom LO og NHO