Statsbudsjettet 2020

Frode Sund, NHO Sjøfart

Statsbudsjettet 2020- satsing på grønn skipsfart

NHO Sjøfart er fornøyd med at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 100 millioner kroner. Midlene skal blant annet bidra til å økt bruk av lav og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband og fornyelse av nærkystflåten.

- Hurtigbåtene er en viktig del av framtidens kollektivtransport, sier administrerende direktør i NHO Sjøfart, Frode Sund. Fylkeskommunene som kjøper transporttjenester, har svak økonomi. Det er derfor behov for å styrke finansieringen av nye og grønnere løsninger.

Regjeringen foreslår også at det bevilges 50 millioner kroner til godsoverføring fra vei til sjø, og at forsøksordningen etableres som en permanent ordning.