Nytt styre i NHO Sjøfart

En felles generalforsamling er øverste myndighet i NHO Sjøfart. På generalforsamlingen mandag 27. mai ble det valgt nytt styre i NHO Sjøfart

Styret i NHO Sjøfart har følgende sammensetting:

Torkild Torkildsen, Torghatten Nord AS  ( styreleder )

Kenneth Walland, Østensjø Rederi AS ( nestleder )

Andre Høyset, Fjord 1 ASA

Marit Finnanger, Hurtigruten AS

Lars Jacob Engelsen, Norled AS

Ivan Fossan, Boreal Norge