Revidert nasjonalbudsjett 2019

I dag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019.

 

 

CO2- fond. NHO og transportnæringen har i flere år kjempet for et CO2 fond etter modell av NOx fondet. Stortinget påla regjeringen å begynne forhandlinger med næringen. Regjeringen ville heller beholde CO2-avgiften lik for alle og heller kanalisere midler til Enova. I revidert nasjonalbudsjett har Enova fått økt bevilgningen med 50 millioner kroner, fra 494 til 544 millioner, rettet mot utslipp fra næringstransport. Målet er å halvere utslipp fra transportsektoren, som inkluderer både vei, bane og sjøveien. Enova vil etter alle solemerker få instrukser om hvordan midlene skal disponeres.

Utslippsfrie hurtigbåter.  I en av mange lekkasjer i forkant av fremleggingen 14. mai kom det frem at regjeringen setter av 24 millioner kroner til fylkeskommunene for å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie.

Midler til digital kompetanse Det skal satses mer på digital kompetanse i maritim næring. Regjeringen vil bevilge 15 millioner kroner til utdanningsløp som tar for seg digitalisering og automatisering i maritim næring, uten at de har konkretisert denne satsingen noe nærmere. Regjeringen skriver at de nå vil vurdere innretningen av disse midlene sammen med relevante organer.

Overføring fra vei til sjø går tregere enn ventet På grunn av at flere prosjektene får utsatt oppstart foreslår regjeringen å kutte hele bevilgningen i år, på 77,4 millioner kroner. «Alle utbetalinger i 2019 kan dekkes av overført, ubrukt bevilgning fra 2018», skriver Regjeringen.