Fra venstre Pia Meling, Massterly, Erlend Hovland, Norled og Jens Folland, Kruse Larsen.

NHO Sjøfart inviterte til arrangementet Smarte fjordkrysninger om framtidens transportløsninger. 

Massterly ved Pia Meling presenterte pilotprosjektet Smarte fjordkrysninger om autonome nullutslippsferger og teknisk direktør i Norled, Erlend Hovland, forklarte hvordan ny teknologi kan muliggjøre nye og bedre transportløsninger. 

Politikerpanelet bestod av Jone Blikra fra Arbeiderpartiet, Erling Sande fra Senterpartiet og Liv Kari Eskeland fra Høyre. Alle var enig om at vi må se på mobilitetsbehovet i et geografisk området og deretter velge den beste transportøsningen. Bro og tunell eller ferge? -  Ja takk, begge deler sa Liv Kari Eskeland fra Høyre. 

Administrerende direktør i NHO Sjøfart, Frode Sund, deltok også på et arrangement i regi av Norsk Sjømannsforbund der tema var bemanning og sikkerhet på ferge.