Regjeringen gir 10 millioner til gratis utdanning for ansatte i maritim næring

Bransjeprogrammene er et spleiselag, og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet.

Målet er at ansatte, permitterte og ledige i maritim næring får kompetanse til å meste nye oppgaver.

Utdanningstilbudet er gratis for ansatte i maritim næring. Bransjeprogrammet er målrettet og gjør det mulig å få på plass treffsikre tilbud raskt og effektivt.

Etter- og videreutdanningstilbud som er korte og fleksible er svært kjærkommen for maritim næring som er i rask utvikling, sier fagsjef næringspolitikk og kompetanse, Evelyn Blom- Dahl i NHO Sjøfart. Det er spesielt behov for kompetanseheving innenfor nye energibærere, sikkerhet og bærekraft.

NHO Sjøfart er veldig godt fornøyd med at maritim næring fortsatt får tilbud om korte og relevante videreutdanningstilbud til sine ansatte gjennom bransjeprogrammet.