Enighet i mekling

Enighet i mekling mellom NHO Sjøfart og NSF, NSOF og DNMF.

Lørdag 8. juni ble NHO Sjøfart ble enige med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund om innenriksoppgjøret 2024.

Det er gitt et generelt tillegg på 7 kr, som omregnes til 3,8 %.

Tillegget legges både på sentral og lokal grunnhyretabell. Det skal også legges på maskinkrafttillegget.

Tariffrevisjon 2024 - resultat fra meklingen

Minstelønnssatsene i sentral tabell økes med tre prosent, unntatt for Redningsselskapet som har utlignet satsene fra før.

Merk at det også er endringer/tillegg på enkeltoverenskomster.

Møtebok og protokoller med detaljer ligger på Riksmeklerenes hjemmesider.

Semje i innanriksfart | Riksmekleren 

Lokale forhandlinger kan starte nå. 

Kontakt: 

Frode Sund, mob 48 99 83 42

Webjørn Sandor Knudsen , mob 91 67 95 06

Evelyn Blom- Dahl , mob 45 44 03 78