NHO Sjøfarts HR-samling

NHO Sjøfart inviterer medlemsrederiene til HR-samling i Næringslivets Hus 19. april kl 10-16.

Hovedtema for samlingen:    

  • Generelt om rammeverket: Lov/forskrift, hovedavtale/overenskomster/lokale avtaler
  • Skipsarbeidsloven, skipssikkerhetsloven
  • Hovedavtalen
  • Overenskomstene
  • Lønnsforhandlinger – sentralt og lokalt
  • Diverse tema

Foruten NHO Sjøfart, deltar følgende fra NHO med innlegg på ulike tema:

Advokat Karoline Findalen Myhre

Advokat og leder for NHOs advokattjenester Kurt Weltzien

Advokat og forhandlingsdirektør Jon Claudi

 

 

PÅMELDING

 

 

 

Påmelding