Hurtigbåt assessorsamling 2023

VELKOMMEN TIL ASSESSORSAMLING Samlingen holdes 15.- og 16. november i Oslo på Clarion Hotel® Oslo

Målgruppen for samlingen er rederienes hurtigbåtassessorer, samt annet personell i rederiene som arbeider med hurtigbåtdrift.

Samlingen tilfredsstiller Forskrift nr. 1523 § 13 (6) for vedlikehold av kompetanse som assessor.                                     

Den teknologiske utviklingen fortsetter for hurtigbåter. Årets fokusområder er:

  • Ny teknologi, AI - kunstig intelligens
  • Arbeidsmiljø
  • Forståelse og praktisering av regelverk
  • Erfaring av hendelser

Faste poster er gjennomgang av statistikk og hendelser, årsaker til hendelser og forbedringstiltak, samt gjennomgang fra Sjøfartsdirektoratet.

Deltakeravgiften (selvkost) omfatter alle måltider, servering i fellesareal og overnatting. Deltakeravgiften etterfaktureres.

Arrangementet er i utgangspunktet forbeholdt medlemsrederier i NHO Sjøfart. Andre kan sende forespørsel.

For påmelding, ta kontakt med ditt rederi (rederivis påmelding)

Kontakt meg gjerne for innspill til konferansen.

Mvh

Webjørn, tlf 916 79 506