Flere søker seg til maritime fag

Foto: skoleskipet Gann

Søkertallene for videregående opplæring ble publisert i går og viser en god økning i antall søkere til maritime fag.

Gode søkertall

Søkertallene for videregående opplæring ble publisert i går og viser en god økning i antall søkere til maritime fag.

Vi er veldig glad for at trenden er positiv. Søkertallene viser at unge oppfatter maritim næring som en spennende fremtidsnæring for Norge sier Evelyn Blom-Dahl, fagsjef næringspolitikk og kompetanse i NHO Sjøfart. 

Det er også gledelig at vi ser at flere jenter søker seg til TEK – teknologi og industrifag og til matrosfaget.

Oversikt søkertall. Kilde Utdanningsdirektoratet. 

Søkertall

2020

2021

2022

 
         
         

TEK

15500

16948

18017

 

TPTIPI- Teknologi og industrifag

6365

6639

7181

 

TPMAR2 - Maritime fag

630

697

765

 

TPMME3- Motormekaniker

33

59

54

 

TPMOM3- Motormann

173

223

258

 

TPMTS3- Matros

297

319

360