NHO samarbeid om rekruttering til yrkesfag

NHO Sjøfart øker innsatsen for å få flere søkere til maritime fag. NHO Byggenæringen har tatt initiativ til å samle gode krefter i NHO fellesskapet til et samarbeid om en foreldrekampanje som adresserer fordommer mot yrkesfag.

Kampanjen vil ha "kickoff" i romjulen, og fortsetter på nyåret frem mot søknadsfristen for videregående utdanning 1. mars. 

Foreldrekampanjen vil ha avsender yrkesfag.no, med lenke videre til Maritim Karriere.

Vi er glade for å være med på en felles satsing i NHO felleskapet hvor målet er å nå ut til foreldre. Foreldre er viktige rådgivere for sine barn i utdanningsvalg. Vi er mange i NHO fellesskapet som jobber for at flere unge skal velge yrkesfag. Maritim næring trenger lærlinger i matros og skipsmotormekanikerfaget. Gjennom NHO samarbeidet får vi vist bredden og mulighetene bedre, og vi får mer ut av ressursene, sier fagsjef, Evelyn Blom-Dahl i NHO Sjøfart.

imagero6v.png