NHO Sjøfart etablerer bransjestandard

NHO Sjøfart etablerer bransjestandard  " Forebygging av mobbing og trakassering - for et godt arbeidsmiljø " 

Bakgrunnen for standarden er resultatene fra to maritime undersøkelser som viste at en av fire sjøansatte hadde blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste tolv månedene.

Det siste året har NHO Sjøfart invitert medlemsrederiene til et felles bransjeprosjekt for kunnskapsheving, erfaringsdeling og øvelser for ledere og ansatte på sjøen. 

På fagsamlingen i forbindelse med NHO Sjøfarts generalforsamling overleverte vi bransjestandard  «Forebygging av mobbing og trakassering- for et godt arbeidsmiljø " til sjøfartsdirektør, Alf Tore Sørheim og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Sigurdsdottir Hansen.

Bransjestandarden definerer verdier og tiltak for bransjen, og det enkelte medlemsrederi har etablert egen oppfølging.

Sammen skal vi få til et løft for å bedre arbeidshverdagen til de som jobber på sjøen. Ledelse og ansatte i rederiene engasjerer og leverer, sier prosjektleder i NHO Sjøfart, Evelyn Blom-Dahl. 

Nå bygger vi bro og jobber for løsninger. Kulturendringer tar tid, og vi er avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene for å få det til.

Arbeidet med bransjestandarden har fått støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse , og vi  jobber med et nytt prosjekt for å ta erfaringene videre til hele den maritime næringen, sier Blom-Dahl