NHO Sjøfarts medlemsmøte 2023

Color Magic 11. til 13. september

Program:

Mandag 11. september 
 • Likestilling – oppfølging av rapport og regjeringens likestillingsstrategi for maritim næring
 • Trakassering til sjøs – oppfølging av rapporter fra Sjøfartsdirektoratet og Sjømannsforbundet, workshop med Vissa AS
 • Kompetanse og rekruttering
Generelt om rammeverket
 • Skipsarbeidsloven, skipssikkerhetsloven
 • Arbeidsavtalen, lønn under sykdom, arbeids- og hviletid, oppsigelse/avskjed

Hovedavtalen

 • Tariffbinding, medvirkning/samarbeid, tvisteløsning 
Overenskomstene
 • Virkeområde, hovedtrekk, arbeidstidsordninger, fravik fra skipsarbeidsloven, markering  
Lønnsdannelse og lønnsforhandlinger
 • Pensjon – kort oversikt over sjømannspensjon, AFP og tariffestet OTP
Tirsdag 12. september
 • Sjøfartsdirektoratets bemanningsprosjekt
 • Samarbeid med fagforeningene 
 • Tariff- utredning med fagforeningene (eget møte med Skoleskip kl 1500)