Ny lov kan gi flere maritime læreplasser

Fylkene skal pålegges å ta hensyn til samfunnets behov når de planlegger tilbudet av videregående utdanning. Dette er ett av forslagene i ny opplæringslov som regjeringen presenterte forrige uke.

NHO Sjøfart er positive til forslaget, sier fagsjef Evelyn Blom-Dahl. Det er behov for flere sjøfolk i årene som kommer, og da må fylkene prioritere de utdanningene som gir elevene jobb når de er ferdig på skolen.

 

Regjeringen har også lagt fram en egen stortingsmelding om kompetansebehovet i Norge framover. I utsynsmeldingen vil regjeringen ta en rekke grep for å sikre bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og behovene i arbeids- og samfunnslivet. Norge får relativt færre i arbeidsfør alder etter hvert som befolkningen blir eldre og ungdomskullene mindre. Det betyr igjen at mange bedrifter ikke får tak i arbeidskraft med riktig kompetanse. - Det gjelder også i høyeste grad for maritim sektor, og vi er glade for at regjeringen nå setter kursen i riktig retning. Regjeringen vil blant annet ha flere fleksible og desentraliserte studietilbud. Dette er positivt både for rederiene og for de som ønsker å ta maritim utdanning i distriktene, sier Blom-Dahl. 

 

Forslaget til opplæringslov innebærer også en styrking av rettighetene til elevene, bl.a. rett til å fullføre videregående utdanning og rett til å bytte utdanning underveis, samt ta flere fagbrev. – Jeg tror vi kan ha gått glipp av mange flinke sjøfolk fordi noen har valgt annerledes i ungdomsårene. Med en mer fleksibel videregående skole kan vi hente inn igjen mange som ikke valgte maritim utdanning i ungdomsårene, sier Blom-Dahl

 

I forrige uke ble søkertallene fra Samordnet opptak offentliggjort. Sammenlignet med i 2022 har 10 prosent flere søkt seg til maritim videregående opplæring. Ser vi tilbake til 2021, er økningen på hele 24 prosent. Antall kvinner som søker maritim utdanning har økt med 24 prosent sammenlignet med fjoråret og hele 59 prosent sammenlignet med 2021. - Dette er gode tall, og jeg tror vi har lykkes med å vise frem en fremoverlent bransje, grønne løsninger, bærekraft og ny teknologi i arbeidet med å tiltrekke oss ungdommen, sier Evelyn Blom-Dahl.