Gode søkertall til maritim utdanning på alle nivåer.

I forrige uke ble søkertallene til høyere utdanning offentliggjort. Tallene viser en betydelig økning i søkertallene til maritim utdanning på både fagskole og høyskolenivå.

På fagskolen er det spesielt innenfor utdanningsretningene maskinoffiser og dekksoffiser det er rift om studieplassene.

Flere jenter søker seg til maritim utdanning på høyskolene. På det meste har jenteandelen økt med 53.6 prosent sammenliknet med fjoråret. Det er særlig innenfor utdanningsretningene nautikk og marinteknisk drift at økningen har vært stor. Denne høsten går også startskuddet for en helt ny linje på campus i Haugesund ved HVL, nemlig bachelor i nautikk med integrert praksis. Her får studentene kombinere teori og praksis under utdanningsløpet. Allerede før linjen har startet opp er den førstevalget til 152 søkere som kjemper om 38 plasser.

Flere jenter velger maritime yrkesfaglige utdanninger.

Søkertallene fra videregående opplæring viser at søkertallene har økt og at pågangen fra jenter har mer enn doblet seg hvis vi sammenlikner med 2020 tallene. 

Fra 2020-2022 har søkertallet til Maritime fag og Matrosfaget økt med mer enn 20 prosent.  Søkertallet til Skipsmotormekaniker ( tidligere Motormannfaget ) har nesten doblet seg i 2022, sammenliknet med 2020.

Vi er godt fornøyd med søkertallene til maritim utdanning på alle nivåer. Det er spesielt gledelig at flere jenter får øynene opp for maritim utdanning og vi ønsker jentene hjertelig velkommen til maritim næring,  sier Evelyn Blom-Dahl, fagsjef næringspolitikk og kompetanse i NHO Sjøfart.