Statsbudsjettet for 2024 – manglende satsing på maritim utdanning

 

Regjeringen forslår å kutte bevilgningene til samarbeidsprosjektet for maritim utdanning, MARKOM. Prosjektet har bl.a. bidratt til samordning av høyere utdanning og utdanning på videregående og fagskolenivå.

- Rederiene og sjøfolkene står midt i en stor teknologisk omstilling, og det er helt nødvendig at utdanningsinstitusjonene er med oss inn i framtiden. Det gir feil signaler å kutte bevilgningene til maritim utdanning dersom dette ikke følges opp av andre målrettede tiltak, sier adm. dir. i NHO Sjøfart, Frode Sund.   

Budsjettforslaget for øvrig inneholdt ikke de store overraskelsene. Nettolønnsordningen svekkes ved at det ikke foretas prisjustering av taket.

Kontakt:

Frode Sund, adm.dir NHO Sjøfart, m 489 98 342

Evelyn Blom-Dahl, fagsjef, NHO Sjøfart, m 45440378