Mekling i mellomoppgjøret har startet

Mekling i mellomoppgjøret har startet

Mekling i årets oppgjør mellom LO og NHO startet fredag 9 april. Tariffavtalene til Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund omfattes av dette oppgjøret. Det er varslet plassfratredelser for ca 400 organiserte på 35 fergesamband over hele landet. Dette innebærer at det kan bli redusert kapasitet på disse sambandene fra søndag 11. april dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen.

Reisende må følge med på lokal ruteinformasjon.

Meklingsfrist er lørdag 10. april kl 24. For mer informasjon, se NHOs nettsider:

https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/artikler/meklingsstart