NHO Sjøfart

Innhold

Ikke krav på matservering i ferjekø

Transportklagenemda har avgjort de første klagene fra båtpassasjerer etter at nemda fikk myndighet på dette området. Nemda slår fast at passasjerenr som venter i ferjekø ikke har krav på servering ved forsinkelser.

Forbrukerrådet har tidligere gått ut i media og hevdet at passasjerer som må vente i ferjekø har krav på matservering ved forsinkelser. Transportklagenemnda har nå avgjort en klagesak der en person klaget på grunn av manglende servering i ferjekøen. Nemnda slår fast at passasjerene ikke har slike rettigheter.

Avgjørelsen er i tråd med NHO Sjøfarts forståelse av regelverket. 

Relaterte saker: 

Sak på nrk.no om rettigheter for ferjepassasjerer