Norled får ny fergekontrakt

Pressefoto - Nesvik kai - Hjelmeland ferje - Foto Helge Stikbakke

Norled AS er tildelt kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland med verdens første hydrogen-elektrisk ferje av sitt slag.

Dette ble klart torsdag da Statens vegvesen avgjorde konkurransen hvor tre norske rederier har vært deltakere.

Kontrakten inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Kontrakten for driften av Rv. 13-sambandet gjelder for perioden 15. april 2021 -  28. februar 2030.

Statens vegvesen vil takke deltagende rederier, deres underleverandører, Sjøfartsdirektoratet og DSB for imponerende innsats og resultater gjennom anskaffelsesperioden.

Statens vegvesen vil sende ut mer informasjon i anledning signering av kontrakten som vil finne sted på nyåret.

Prosjektet regnes som et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor, hvor Norge leder an i verdenssammenheng. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor.

Les mer her: https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv13hydrogenelektriskferje