NHO Sjøfart

Innhold

Illustrasjon: Statend vegvesen, Jon Opseth

Skal bygge verdens første hydrogenferje

Norled, Fjord1 og Boreal er med i konkurransen om å utvilkle og drive hydrogenferje i Rogaland.

Statens vegvesen har satt i gang nok et ambisiøst utviklingsprosjekt som vil bidra til å redusere utslipp av CO2 og til utvikling av norske rederier og maritim industri. -Våre medlemsrederier har tatt store sprang før, og er klare til å ta fatt på denne oppgaven også, sier administrerende direktør i NHO Sjøfart, Frode Sund.

Hydrogenferja skal være i full drift på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland i 2021. De tre rederiene som er kvalifisert i konkurransen skal levere endelig tilbud våren 2018.

- Det betyr at man i praksis får under tre år på å prosjektere og bygge ferja og den nødvendige infrastrukturen på land. Rederiene tar på seg et stort ansvar, ikke bare for å utvikle konseptet, men også for full drift av ferja. Dette har aldri vært gjort før. Det er så nytt at Sjøfartsdirektoratet må utvikle regelverket parallellt med prosjektering og bygging. Kontrakten og framdriftsplanene må derfor ta hensyn til risikoen som ligger i prosjektet, sier Sund.

Totalt skal utslippene på sambandet reduseres med over 4.000 tonn CO2 årlig. Dette utgjør rundt 1 % av de samlede utslippene fra norske ferjer. Det er også krav til til at hydrogenferja skal kunne driftes helelektrisk med lading fra land.