NHO Sjøfart

Innhold

Statsbudsjettet for 2018

Aktuelt

Publisert

Regjeringen foreslår økning i merverdiavgiften for persontransport og reiseliv fra 10 til 12 prosent.

For rederier som har kontrakter der avgiftsøkninger kompenseres, forutsetter regjeringen at slik kompensasjon skal gis. - Denne type ordninger er helt nødvendig for at rederier som har opp til 10-12-års kontrakter med staten og fylkene skal slippe å prise inn risikoen for avgiftsøkninger når de leverer tilbud. Dette sier administrerende direktør Frode Sund i NHO Sjøfart. - Økning i merverdiavgift slår imidlertid veldig uheldig ut for rederier som ikke kan kreve kompensasjon. Slike uforutsigbare avgiftsøkninger burde unngås.

Regjeringen foreslår å gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for transport. Dette betyr at rederier i soner med lav sats likestilles med andre typer virksomheter, og dermed får redusert arbeidsgiveravgift. Dette er positivt og vil bidra til lavere transportkostnader i distriktene.