NHO Sjøfart

Innhold

Tildeling av kontrakt på kystruten Bergen-Kirkenes

Hurtigruten er tildelt to rutepakker med til sammen 7 skip, mens Havila er tildelt en rutepakke med 4 skip.

Den nye statsavtalen gjelder fra 1.1.2021, og omfatter passasjertransport mellom Bergen og Kirkenes, samt godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.